Čištění nádrží, jímek a potrubí

Dle ČSN 75 34 15. Nádrže na nebezpečné kapalné látky – ropné produkty ( nafta, ředidla, kapalná hnojiva, benzíny, LTO, letecký petrolej, oleje).

  •     čištění včetně odvozu a ekologické likvidace kalů
  •     opravy a údržba
  •     nátěry vnějších a vnitřních povrchů
  •     výstavba a dodávka nových nádrží
  •     projektovou dokumentaci pro výstavbu nových skladů