Ekologická likvidace starých kotelen a úložišť kapalných paliv

  • likvidace zbytků skladovaného produktu a kalů
  • čištění nádrží – příprava na řezání plamenem
  • demolice úložiště a odvoz kontaminované zeminy urovnání terénu