Revize nádrží, jímek a potrubních rozvodů

Dle zákona č 254/2001 Sb., ČSN 65 02 01 a ČSN 75 34 15

  • těstnostní zkoušky přetlakové, podtlakové a poklesem hladiny kapaliny
  • měření síly stěny ultrazvukem
  • vizuální kontrola
  • zjišťování netěsnosti bublinkovou metodou pomocí vakuové komůrky

Certifikáty

    nedestruktivní zkouška – VT B,w – 2. stupeň
    zkouška netěsnosti – LT B,c,f,w,t,wp – 2. stupeň
    vizuální zkouška – VT D,w – 2. stupeň
    měření ultrazvukem – UTT
    nedestruktivní zkouška – LT a,b – 2. stupeň

Certifikáty ke stažení:

Certifikát LT-AB - Novosad.PDF (1,07Mb)

Certifikát TÜV LTB - Novosad P..pdf (873kb)

Certifikát UTT - Novosad.PDF (761kb)

Certifikát VT - Novosad.pdf (768kb)